19 Απρ 2007

Σειρά καταχωρήσεων για την ΚτηματοεμπορικήΗ καταχώρησειςσχεδιάστηκαν για τον ετήσιο οδηγό του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Οι καταχωρήσεις προβάλλουν την δυνατότητα της Κτηματοεμπορικής Κρήτης να προσφέρει σειρά λύσεων στον τομέα του real estate και κυρίως ότι είναι μια εταιρία για την οποία Nothing is Impossible.