2 Φεβ 2007

Think Tank: Νέα εταιρική επικοινωνία


Με νέο χρώμα και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της λανσάρετε η The Think Tank, η πρώτη εταιρία συμβούλων μάρκετινγκ στα Χανιά. Η Think Tank ξεκίνησε ως σύμβουλος πολιτικού μάρκετινγκ αλλά σταδιακά και αθόρυβα επεκταθηκε στο σύνολο της συμβουλευτικής του μάρκετινγκ. Σήμερα είναι πλέον έτοιμη να κάνει αισθητή την παρουσία της επιλέγοντας μια δυναμική στρατηγική εξωστρέφειας με το σλόγκαν Results. Delivered. (Αποτελέσματα. Παραδόθηκαν.)

Έρχεται το Best of Χανιά 2007


Σε 7 μέρες αναμένεται η ετήσια συλλεκτική έκδοση της ομάδας του dcode με τον τίτλο Best of Χανιά 2007. Η έκδοση αυτή θα απεσταλεί σε λίστα 3.000 ατόμων και θα κυκλοφορήσει και στα περίπτερα για ένα ολόκληρο χρόνο (μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων). Είναι μια πολυτελής έκδοση, με άψογο φινίρισμα και σχεδιασμό, ασημοτυπία στο εξώφυλλο κτλ. που αξίζει να την αποκτήσετε.
Το Best of Χανιά 2007 χωρίζεται σε 6 θεματικές ενότητες: Best of People, Best of Style, Best of Design, Best of Taste, Best of Tech και Best of Motors, παρουσιάζοντας ότι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στα Χανιά σε όλες αυτές τις κατηγορίες.

Νεα καμπάνια για την Κολομβάκης Α.Ε.


Έχει ξεκινήσει στην Αν. Κρήτη και θα εμφανιστεί σύντομα και στα Χανιά η νέα δυναμική καμπάνια της Κολομβάκης Α.Ε. που επιμελήθηκε στο σύνολό της η BrandUp!. Η καμπάνια θα τρέξει σε όλα τα μέσα με χιουριστική διάθεση (κυρίως στο ραδιόφωνο) και με καθαρές καταχωρήσεις που επικοινωνούν άμεσα το μηνυμά τους.
Η καμπάνια είναι χωρισμένη ανά προϊοντική γραμμή και η επιλογή των μέσων έγινε με την ίδια τμηματοποίηση.

Think. Big. Ομιλική επικοινωνία


Από τις σελίδες του Best of Χανιά 2007 ξεχωρίζει το "σαλόνι" του Ομίλου Μυλωνάκη. Με το σλόγκαν Think. Big. ο Όμιλος Μυλωνάκη επικοινωνεί την αναπτυξιακή του δυναμική. Για περισσότερα www.milonakis.gr

Branding στον χώρο των υπηρεσιών

Παρόλο που οι αρχές οι οποίες διέπουν το branding των προϊόντων, εφαρμόζονται σχεδόν το ίδιο στον τομέα των υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Αυτές, προκύπτουν από τη διαφορετική φύση των δύο κατηγοριών. Οι υπηρεσίες είναι άυλες, δεν αποθηκεύονται και ο καταναλωτής πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην κατανάλωσή τους για να τις αντιληφθεί.
Η ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά μιας μάρκας, είναι πιο δύσκολο να εντοπισθούν και να αξιολογηθούν όταν μιλάμε για υπηρεσίες. Το brand είναι το μέσον για να γίνει περισσότερο απτή στο μυαλό του καταναλωτή η προσφορά της υπηρεσίας και να βελτιώσει την αντίληψη και την εμπιστοσύνη του.
Η μάρκα έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία για υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία ο καταναλωτής μπορεί να δει, να αγγίξει και να αξιολογήσει. Στη βιομηχανία των υπηρεσιών, πολύ συχνά το εταιρικό brand name χρησιμοποιείται ως corporate family brand για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός.
Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά της προσωπικότητας αλλά και της φυσικής υπόστασης του brand σε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας.
Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερης σημασίας, εφόσον είναι πολύ πιο δύσκολο να δώσει κανείς υπόσταση στην άυλη φύση των υπηρεσιών, απ’ ότι στα διαρκή αγαθά.
Για παράδειγμα, στο χώρο των υπηρεσιών accounting και consulting, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση ανάπτυξης και αξιοποίησης των υπαρχόντων brand values που φέρουν οι μεγάλες επώνυμες μάρκες. Οι μάρκες αυτές περιβάλλονται από ομογενή μηνύματα, ιδέες, αξίες, εικαστικά και επικοινωνιακά εργαλεία. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες επιδιώκουν την αύξηση της αναγνωρισιμότητας όχι μόνον του εταιρικού ονόματος, αλλά και της ποικιλίας των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Προκλήσεις στη διαδικασία branding υπηρεσιών
Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν τις «μάρκες» ως περιουσιακά στοιχεία που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη, μέσα από την καταναλωτική ικανοποίηση και πιστότητα. Το γεγονός αυτό, βασίζεται στην ιδιότητα της μάρκας να προσθέτει αξία στη χρηστική εμπειρία του καταναλωτή.
Σύμφωνα με τον Philip Kotler, η «αξία» προσδιορίζεται ως η προσδοκία του καταναλωτή για τη συνολική δυνατότητα του προϊόντος να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η ικανοποίηση αυτή, προκύπτει από τη σύγκριση της αντίληψης του καταναλωτή για την απόδοση του προϊόντος, σε σχέση με τις προσδοκίες του.
Το branding προσθέτει αξία μέσω των άυλων στοιχείων (brand associations, αξίες, κουλτούρα, brand personality), σε αυτό που είναι ουσιαστικά υλικό, όσον αφορά στο προϊόν αυτό καθεαυτό (σαπούνι, σαμπουάν, οδοντόκρεμα). Όμως αυτό δεν συμβαίνει όταν το εν λόγω προϊόν, είναι μία υπηρεσία.
Η υπηρεσία είναι μία πράξη, μία διαδικασία, μία απόδοση (Zeitaml & Bitner). Είναι άυλη και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. Δεν μπορεί να τυποποιηθεί. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επιδειχθούν, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα προϊόντα. Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο να επικοινωνηθούν έστω και τα βασικά οφέλη και χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας.
Η επιτυχία οποιασδήποτε μάρκας, έγκειται στην διαρκή απόδοση «αξίας». Τέτοιου είδους συνέπεια είναι εφικτή όταν μιλάμε για υλικά προϊόντα τα οποία είναι ομογενή, τυποποιημένα και μπορούν να επιδειχθούν και να επικοινωνηθούν. Πώς όμως μπορεί κανείς να διαχειριστεί την παράμετρο αυτή της συνέπειας, όταν μιλάμε για άυλα αγαθά ή υπηρεσίες;
Μία υπηρεσία, γίνεται αντιληπτή μέσω της διαδραστικότητας ανάμεσα σε αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία και στον καταναλωτή. Όταν κανείς κάνει branding μιας υπηρεσίας, ουσιαστικά κάνει branding ακριβώς αυτής της διαδραστικότητας. Τα οφέλη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας, επίσης επικοινωνούνται μέσω αυτών των διαδραστικών σχέσεων. Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει αυτές τις σχέσεις, όπως θα έκανε για ένα υλικό προϊόν; Επίσης, πώς μπορεί κανείς να προσθέσει επιπλέον «άυλες» αξίες μέσω του branding (brand associations, αξίες, κουλτούρα, προσωπικότητα), σε μια άυλη σχέση;
Υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία που αποκομίζει ο καταναλωτής από μία υπηρεσία:
Η συμπεριφορά του παροχέα, η δική του συμπεριφορά, η συμπεριφορά άλλων καταναλωτών.
Κάθε μία τέτοια διαδραστική σχέση ή εμπειρία, είτε θα ενδυναμώσει τα core values της μάρκας, είτε θα τα ανατρέψει. Για τον ίδιο τον καταναλωτή, το branding σε μια υπηρεσία, προσθέτει σίγουρα αξία. Αυτό συμβαίνει διότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια υπηρεσία είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
Τα στάδια αυτής της διαδικασίας είναι:
1. Information search: Εφόσον οι υπηρεσίες δεν μπορούν να παρουσιασθούν, είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι πληροφορίες που τις αφορούν. Το branding μπορεί να μειώσει το ρίσκο που σχετίζεται με την επιλογή μιας υπηρεσίας, κάνοντας ευκολότερη την αξιολόγηση.
2. Purchase and consumption: Το branding μπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική εμπειρία μιας υπηρεσίας, όσον αφορά τόσο τις προσδοκίες, όσο και τις αντιλήψεις.

Πώς μπορεί λοιπόν κανείς επιτυχώς να δημιουργήσει το brand μιας υπηρεσίας; Ακόμη κι αν μία υπηρεσία δεν είναι τυποποιημένη, ένας ικανός βαθμός τυποποίησης μπορεί να επιτευχθεί στο μηχανισμό και τη ροή των ενεργειών, μέσω των οποίων παραδίδεται μία υπηρεσία.
Επιτυχημένες μάρκες υπηρεσιών, έχουν αποδείξει ότι η εκπαίδευση και τα κίνητρα, μπορούν να κάνουν επιτυχημένες τις διαδραστικές σχέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες.
Τέλος, εφόσον μια υπηρεσία είναι κατ’ ουσίαν άυλη, είναι οι υλικές πλευρές που καθησυχάζουν τον καταναλωτή και δημιουργούν έναν ορισμένο βαθμό αξιοπιστίας. Δηλαδή οι υλικές εκφράσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας. Η μάρκα μπορεί να διαμορφώσει προσδοκίες και αντιλήψεις σχετικά με όλα τα παραπάνω και να προσθέσει αξία στη συνολική εμπειρία που προκύπτει από τη συνάντηση του καταναλωτή με την υπηρεσία.

Branding the State
Πώς μπορεί μια ολόκληρη χώρα να γίνει αντικείμενο branding; Ένα πολύ ενδιαφέρον case study, αποτελεί το παράδειγμα της Πολωνίας, μιας χώρας η οποία αξιοποίησε το ρόλο του branding για να αλλάξει την εικόνα της και να προβάλει ένα σύγχρονο προφίλ. Το case είχε παρουσιάσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Golden Drum το 2005, ο Wally Ollins, νυν Πρόεδρος της εταιρείας brand consulting Saffron Brand και γνωστός ως ο συνιδρυτής της διάσημης εταιρείας branding Wolf Olins, στην οποία υπήρξε Πρόεδρος ως το 1997. Θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επαγγελματίες στο χώρο του branding και έχει δουλέψει σε πάρα πολλές χώρες, όπως επίσης και στο πολύ μεγάλο project της Πολωνίας.
«Η εικόνα που διαθέτει μια χώρα, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Θεωρούμε δεδομένο το σκωτσέζικο ουίσκι και το ιταλικό παρθένο ελαιόλαδο, αλλά όχι το ανάποδο, ενώ κάποιες χώρες, όπως η Κορέα για παράδειγμα, έχουν εικόνα στο εξωτερικό μόνο λόγω των προϊόντων τους. Σε πρόσφατη έρευνα, οι ερωτηθέντες συνέδεσαν σε ποσοστό 100% τα προϊόντα της Γερμανίας με την έννοια της τεχνολογίας και σε ποσοστό… 0% με το συναίσθημα!». Ο Olins τόνισε επίσης ότι υπάρχουν χώρες, όπως οι ΗΠΑ, με τεράστια δημοσιότητα και χώρες μικρότερες, ή καινούργιες οι οποίες δεν διαθέτουν ακόμη ταυτότητα και για τον περισσότερο κόσμο δεν υπάρχουν καν στον χάρτη.
Πώς μπορεί λοιπόν ένα έθνος να δημιουργήσει και να διαχειριστεί την εικόνα του; Ο Olins τονίζει ότι πρόκειται για μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία: «Να είστε υπομονετικοί. Χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια για να αλλάξει η Ισπανία την εικόνα της φτωχής, διαλυμένης χώρας του Φράνκο, στην υπολογίσιμη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σήμερα». Τέλος, έδωσε μερικές βασικές οδηγίες για τη διαδικασία branding μιας χώρας, λέγοντας ότι σημασία έχει η δημιουργία μιας ουσιαστικής, κεντρικής ιδέας, που θα είναι όμως αληθινή: «Η αντίληψη που έχουν οι άλλοι για εμάς, μπορεί να αλλάξει μόνον όταν εμείς έχουμε στ’ αλήθεια αλλάξει».

Points for branding services
Σύμφωνα με το βρετανικό design council, οι managers των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, συνειδητοποίησαν σχετικά πρόσφατα ότι μια οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής τεχνικών design & branding στις υπηρεσίες, μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη καταναλωτική ικανοποίηση, μεγαλύτερο «έλεγχο» των όσων οι υπηρεσίες προσφέρουν και φυσικά μεγαλύτερα κέρδη. Ακόμη περισσότερο, η έρευνα δείχνει ότι, στη Μ. Βρετανία για παράδειγμα, τα υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα των υπηρεσιών, δεν γνωρίζουν ακόμη τα οφέλη που προκύπτουν μέσω του ορθού design των υπηρεσιών και ως αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί αρκούνται σε ένα επίπεδο απόδοσης χαμηλότερο από το ιδανικό.
Καθώς η παραγωγή και η κατανάλωση προκύπτουν ταυτόχρονα όταν μιλάμε για υπηρεσίες, οι καταναλωτές είναι βέβαιο ότι θα προσέξουν το επίπεδο του design που διαθέτει η υπηρεσία. Φυσικά, η αντίληψη αυτή αφορά και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο η υπηρεσία εκδηλώνεται, όλο και περισσότερο όμως οι χρήστες της υπηρεσίας αντιμετωπίζουν «ολιστικά» το θέμα. Αυτό λοιπόν που τελικά τους προσφέρεται, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
Οι προσδοκίες αυτές των καταναλωτών, διαρκώς μεγαλώνουν. Υπηρεσίες που πριν μερικά χρόνια ήταν απόλυτα φυσιολογικές, σήμερα θεωρούνται ανεπαρκείς. Το design είναι σε θέση να επιφέρει στην υπηρεσία αναγκαίες και σημαντικές βελτιώσεις.
Γενικά, όταν μιλάμε για design στον τομέα των υπηρεσιών, μιλάμε για περισσότερα κοινά (stakeholders), απ’ ότι σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.
Η παράμετρος αυτή κάνει τη διαδικασία design και branding επιτυχημένων υπηρεσιών περισσότερο δύσκολη, όσον αφορά στην επιτυχία τους, καθώς είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές και να απαντηθούν οι ανάγκες όλων αυτών των διαφορετικών ομάδων.

Ο ρόλος της καινοτομίας
Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα του επιτυχημένου design, η καινοτομία δεν συναντάται όσο θα έπρεπε στο design του τομέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα πάντα με το βρετανικό Design Council, η καινοτομία μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Ιδιαίτερα δε, στη φάση της εμπλοκής του καταναλωτή με αυτό, δηλαδή με την προσφορά της υπηρεσίας.
Από την άλλη πλευρά, η καινοτομία είναι περισσότερο εύκολο να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες, διότι εκεί είναι μικρότερη η εφαρμοσμένη υποδομή που πρέπει να αντικατασταθεί και οι καταναλωτές είναι περισσότερο δεκτικοί στην αλλαγή.
Κατά γενική ομολογία, στις ανεπτυγμένες χώρες, η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στην οικονομία είναι όλο και μεγαλύτερη και σίγουρα θα συνεχίσει έτσι.
Το Design Council θεωρεί ότι οι παροχείς υπηρεσιών χρειάζεται να εκπαιδευθούν ως προς τη σημασία του design. Χρειάζεται να κατανοήσουν ότι το design των υπηρεσιών απαιτεί διαδικασίες, ηγεσία, καινοτομία και στρατηγική, όπως ακριβώς σε οποιοδήποτε άλλο τομέα προϊόντων και αγαθών.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ από το Marketing Week

Οι τάσεις του μάρκετινγκ το 2007


Οι τελειόφοιτοι των πανεπιστημίων, οι γυναίκες με υψηλά εισοδήματα και το social networking είναι, μεταξύ άλλων, οι στόχοι προς τους οποίους πρέπει να στραφεί το marketing κατά τη διάρκεια του 2007.
Ακόμα κι αν χάναμε παντελώς την αίσθηση του χρόνου, θα καταλαβαίναμε ότι η περίοδος των γιορτών είναι πίσω μας κι ότι διανύουμε τις πρώτες μέρες ενός νέου χρόνου από δύο αλάνθαστες ενδείξεις: τον ελαφρά μετατοπισμένο προς τα δεξιά δείκτη της ζυγαριάς και την πληθώρα άρθρων με προβλέψεις για τη νέα χρονιά. Πιστό στις παραδόσεις της εποχής, το περιοδικό Enterpreneur καταθέτει τη δική του άποψη ως προς το πού πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι marketers μέσα στο 2007.

Τα χρυσοφόρα target groups
Η ανάγκη των επιχειρήσεων για ακόμα πιο εξειδικευμένη στόχευση συνεπάγεται τη μεγαλύτερη κατάτμηση της αγοράς και τη δημιουργία νέων καταναλωτικών ομάδων στόχων. Το περιοδικό Enterpeneur και η ειδικός σε θέματα marketing Kim Gordon στο άρθρο της «10 Marketing Trends to Watch in 2007», καλούν τους marketers να στρέψουν την προσοχή τους σε δύο target groups με ιδιαίτερη δυναμική: τους τελειόφοιτους πανεπιστημίου και τις γυναίκες με υψηλά εισοδήματα.
Σύμφωνα με την έρευνα «Y2M: eGrad College Graduate Survey», οι τελειόφοιτοι που βρίσκονται στο κατώφλι της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και τον κόσμο των ενηλίκων δαπανούν σημαντικά ποσά σε ρούχα για executive εμφανίσεις, αεροπορικά εισιτήρια, έπιπλα (για το πρώτο τους σπίτι) και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. H καταναλωτική ομάδα των τελειοφοίτων εντάσσεται στους σημαντικούς χρήστες internet, ενώ το 80% αυτών πραγματοποιεί online αγορές. Ως εκ τούτου, η στόχευση στους τελειόφοιτους μέσω τακτικών online marketing μπορεί αν αποφέρει αξιόλογα αποτελέσματα.
Όσον αφορά την ελληνική αγορά, μέσα στο 2006 οι φοιτητές εν γένει (όχι μόνο οι τελειόφοιτοι) αποτέλεσαν δημοφιλές κοινό-στόχο για επιχειρήσεις από το χώρο του οικιακού εξοπλισμού, της κινητής τηλεφωνίας και του internet. Η στόχευση στους έλληνες τελειόφοιτους ενδεχομένως να επηρεάζεται και από το γεγονός ότι στη χώρα μας η ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών δεν ισοδυναμεί με είσοδο στον εργασιακό στίβο και εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας.
Το ότι η αγοραστική δύναμη των γυναικών αυξάνεται ανάλογα με τα εισοδήματά τους σαφέστατα δεν είναι νέο στον κόσμο του marketing. Όταν τα ετήσια εισοδήματά τους φτάνουν τα 60.000 ευρώ, τα πράγματα σοβαρεύουν. Κι αν λάβουμε υπόψη ότι οι ευκατάστατες γυναίκες διαβάζουν εφημερίδες, ακούν ραδιόφωνο, βλέπουν τηλεόραση, ανταποκρίνονται θετικά στο direct mail και –εσχάτως– χρησιμοποιούν σε μηνιαία βάση το internet σε ποσοστό 94,3% (σύμφωνα με το Media Audit), τότε έχουμε αφορμή για παγκόσμιο marketing πάρτι. Για το 2007, οι υψηλά αμειβόμενες γυναίκες κι όχι οι άντρες 18-34 ετών αποτελούν το «χρυσό» target group για τους ενασχολούμενους με την ψηφιακή διαφήμιση marketers.
Το άρθρο της Kim Gordon καταρρίπτει το μύθο της χαμηλά αμειβόμενης και τεχνοφοβικής γυναίκας, όχι όμως και το κλισέ της «φλύαρης». Εντούτοις, η καλώς εννοούμενη πολυλογία των γυναικών είναι μάλλον καλό νέο για τους απανταχού marketers, οι οποίοι πίνουν νερό στο όνομα του word of mouth. Σύμφωνα με έρευνα της Lucid Marketing με τίτλο «U.S. Adults: Word of Mouth Communications», οι γυναίκες τείνουν να μοιράζονται τις θετικές τους εμπειρίες από την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι άντρες. Ειδικότερα οι ευκατάστατες γυναίκες αποτελούν τους ιδανικούς κοινωνούς μιας μάρκας, αφού η έρευνα απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν μεγαλύτερο κύκλο επαφών καθώς και ότι οι καταναλωτές με ετήσια εισοδήματα πάνω από 77.000 ευρώ τείνουν να συστήνουν ευκολότερα προϊόντα σε άλλους καταναλωτές απ’ ότι τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα.

Μέσα στα μέσα
Ο multitasker καταναλωτής ήρθε για να μείνει! Σύμφωνα με την έρευνα «Simultaneous Media Survey» της BIGresearch, το 65% των θεατών παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα διαβάζοντας ταυτόχρονα, ενώ το 51% των ακρατών ακούει ραδιόφωνο ενώ διαβάζει εφημερίδα. Ως εκ τούτου, μέσα στο 2007 η μπίλια κάθεται πάλι στις ολοκληρωμένες καμπάνιες, οι οποίες βασίζονται σε σχετικό με την ομάδα-στόχο περιεχόμενο.
Αντίθετα απ’ ότι θα περίμενε κανείς, η απόλυτη κυριαρχία του multi tasker καταναλωτή δεν εκτοπίζει τα παραδοσιακά μέσα, ούτε την έντυπη επικοινωνία. Σύμφωνα με την έρευνα Scarborough, το ποσοστό αναγνωστών που επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μιας εφημερίδας χωρίς να διαβάζουν την έντυπη έκδοση, κυμαίνεται από 2%-15% του ενιαίου αναγνωστικού κοινού εφημερίδων (Integrated Newspaper Audience).
Έχοντας διασαφηνίσει ότι τα sites των εφημερίδων δεν απειλούν τις έντυπες εκδόσεις, η προσοχή των marketers στρέφεται στο βέλτιστο τρόπο προβολής, μέσα από ένα συνδυασμό καταχωρίσεων και online διαφημίσεων. Η πλειοψηφία των ατόμων που επισκέπτονται σε τακτική βάση τα sites των εφημερίδων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-34 ετών, έτσι οι διαφημιζόμενοι που στοχεύουν σε αυτούς περιλαμβάνουν απαραίτητα στο πλάνο μέσων τους το συνδυασμό καταχωρίσεων και banners, βάσει των ειδικών προσφορών που σχεδιάζουν τα εμπορικά τμήματα των εφημερίδων.

Ο… αναζητών αμειφθήσεται!
Η αναζήτηση πληροφοριών, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ανθηρή διαφημιστική αγορά, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο μέσα στο 2007. Ιδιαίτερα οι τοπικές επιχειρήσεις θεωρούν τόσο τους παραδοσιακούς «χρυσούς οδηγούς», όσο και τις μηχανές αναζήτησης ως εξόχως αποτελεσματικά μέσα προβολής.
Σε έρευνα του Kelsey Group αποκαλύφθηκε ότι το 44% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών ανατρέχουν στις σελίδες των χρυσών οδηγών όταν αναζητούν μια πληροφορία τοπικού περιεχομένου. Εντούτοις, οι έφηβοι προτιμούν τις ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης, καθώς μόνο το 28% αυτών ανοίγουν τους χρυσούς οδηγούς προκειμένου να βρουν τα στοιχεία κάποιας επιχείρησης.
Είτε σε έντυπους οδηγούς, είτε σε ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης, το βέβαιο είναι ότι η τα οφέλη προβολής για την επιχείρηση που θα προσέξει το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μεγάλα. Επικαλούμενη τις έρευνες iProspect και Jupiter Research –σύμφωνα με τις οποίες το 62% των χρηστών κλικάρουν συνδέσμους στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης– η Gordon προτρέπει τους marketers να επιμελούνται τα εταιρικά sites με τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχουν καίριες λέξεις-κλειδιά, αλλά και να επενδύουν διαφημιστικά κονδύλια στο paid-search advertising.
Από τη μεριά των μηχανών αναζήτησης, φαίνεται ότι η εστίαση στο τοπικό περιεχόμενο θα είναι η νέα μεγάλη τάση του 2007. Είναι χαρακτηριστικό ότι –σε σχετικά χαλεπούς για τις εφημερίδες καιρούς– οι τοπικές εφημερίδες αποκομίζουν σημαντικά κέρδη προβάλλοντας τοπικές επιχειρήσεις στις ιστοσελίδες τους.
Αντί επιλόγου, μια τάση που αφορά αποκλειστικά στο internet και την online διαφήμιση. Όπως έχει ήδη γίνει φανερό από την αύξηση των χρηστών YouTube και MySpace, το 2007 θα είναι η χρονιά του video, κι όχι μόνο για σκοπούς social networking. Η ανάπτυξη web video εφαρμογών δίνει νέα διάσταση στην παλαιότερη εφαρμογή του web conferencing, το οποίο αναδεικνύεται ως η μεγάλη διαδικτυακή τάση για τα στελέχη που δεν έχουν τον απαιτούμενο για επαγγελματικά ταξίδια χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη το διαφημιστικό οργασμό που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα χιουμοριστικά videos, μπορούμε να σχηματίσουμε μια ιδέα για τις δυνατότητες προβολής που προσφέρει η εφαρμογή του web conferencing, ειδικά για τους διαφημιζόμενους που στοχεύουν το ενήλικο, εξειδιευμένο κοινό.

Επιμέλεια ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ για το Marketing Week

Το blog του Εμπορικού Συλλόγου


Άρχισε να λειτουργεί (σε πειραματικό στάδιο) το blog του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων.
Θα το βρείτε στην διεύθυνση empochania.blogspot.com

Η φωτο ειναι από το αντίστοιχο newsletter του Συλλόγου.
Και τα δύο σχεδιάζονται από την BrandUp!

Παλλάς Κουβανέζικη κουζίνα

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η δημιουργική προσέγγιση του έντυπου υλικού για την υποστήριξη του event "Κουβανέζικη Κουζίνα" του εστιατορίου Παλλάς. Μινιμαλιστική, με άρωμα Κούβας και το μενού γραμμένο στα Ισπανικά, το δημιουργικό έπαιξε σε αφίσες, καταχωρήσεις και flyers.

Εξαντλήθηκε το dcode

Το τέυχος Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου του μηνιαίου lifestyle περιοδικού d-code που κυκλοφόρησε στις 15 / 12 δεν υπάρχει εδώ και 15 μέρες ούτε για δείγμα.
Σε αυτό το γιορτινό τεύχος ξεχώρισε η φωτογράφηση στο Ξενοδοχείο Χαλέπα 16 Χανιωτών με ένα concept "Δεξίωση Χριστουγέννων", καθώς επίσης και το άρθρο "Η ζωή του χρόνου 2007".

The buider: Εταιρικό προφίλ στα αγγλικά

Το αγγλικό εταιρικό προφίλ της νέας κατασκευαστικής εταιρίας, The Builder σχεδίασε η BrandUp! H φιλοσοφία του σχεδιασμού του εντύπου βασίστηκε στα πολλά λευκά και στις μεγάλες φωτογραφίες. Τα κείμενα λιτά και περιεκτικά, δίνουν τον αέρα αυτού που ξέρει τι λέει και στηρίζει με πράξεις τα λεγόμενά του.
Μέσα σε 8 σελίδες, παρουσιάζονται πολλά από τα στοιχεία που οδήγησαν τους επιχειρηματίες στην δημιουργία της The Builder, οι στόχοι της εταιρίας, οι υποδομές της κ.α.
Η εκτύπωση ήταν ψηφιακή τετραχρωμία σε επιχρισμένο λευκό χαρτί δίνοντας ένα άλλο κύρος στο εταιρικό προφίλ της The Builder.